Zorgverlenend vs. Zorgondersteunend 2017-10-11T10:21:39+00:00

ZORG

Dalende tevredenheid leidt tot alarmerende werkdruk!

De tevredenheid binnen de zorg laat sinds 2015 een daling zien. Met deze daling neemt de ervaren werkdruk sterk toe: in 2017 naar een alarmerend percentage 41% (32% voor werken Nederland). Ook in de duurzame en langdurige inzetbaarheid is een dalende trend zichtbaar.

gemiddelde binnen de zorg
Zorgverlenend vs. zorgondersteunend binnen de sector zorg

Tevredenheid

De tevredenheid onder het zorgondersteunend personeel is hoger dan bij het zorgverlenend personeel.

Zorgverlenend

Zorgondersteunend

Medewerkerpotentieel

Zorgondersteunend personeel ervaart sterker dat hun organisatie het beste uit hen kan halen dan zorgverlenend personeel.

Zorgverlenend

Zorgondersteunend

Werkdruk

Ondanks een hogere tevredenheid bij het zorgondersteunend personeel is de werkdruk hier een stuk hoger dan bij het zorgverlenend personeel

Zorgverlenend

Zorgondersteunend

Langdurige Inzetbaarheid

Slechts 17% van de medewerkers binnen de zorgverlening geeft aan tot hun pensioen te kunnen werken

Zorgverlenend

Zorgondersteunend

Fysieke Inzetbaarheid

Zorgondersteuners zien een grotere noodzaak om fit te blijven voor het werk dan zorgverleners

Zorgverlenend

Zorgondersteunend

Ongewenst gedrag

Zorgverlenend personeel hebben in hun werk veel meer te maken met ongewenst gedrag!
Dit lijkt effect te hebben op de tevredenheid en langdurige inzetbaarheid.

Zorgverlenend

Zorgondersteunend