Zorg 2017-10-11T08:56:12+00:00

ZORG

Dalende tevredenheid leidt tot alarmerende werkdruk!

De tevredenheid binnen de zorg laat sinds 2015 een daling zien. Met deze daling neemt de ervaren werkdruk sterk toe: in 2017 naar een alarmerend percentage 41% (32% voor werken Nederland). Ook in de duurzame en langdurige inzetbaarheid is een dalende trend zichtbaar.

gemiddelde binnen de sector zorg
Zorgverlenend vs. zorgondersteunend binnen de sector zorg

De medewerkertevredenheid binnen
de zorg neemt af

Bekijk trend

Organisaties binnen de zorg slagen er in de afgelopen jaren
niet in om meer medewerkerpotentieel te benutten

Bekijk trend

Binnen de zorg zien we de meest tevreden medewerkers in de kinderopvang

Welke thema’s vinden medewerkers in de zorg het meest belangrijk
en hoe tevreden zijn zij hierover?

Top 10 Belangrijkste thema’s

Aanbevelen & Loyaliteit

Het enthousiasme over de werkgever binnen de zorg is in de afgelopen jaren toegenomen. Zou de medewerker ook blijven als hij een baan krijgt aangeboden met dezelfde voorwaarden en zekerheid? Of gaat de medewerker solliciteren naar een baan bij een andere organisatie?

18% van de medewerkers in de zorg zou hun organisatie als werkgever aanbevelen (Promoters). 29% zou dit niet doen (Detractors).
De eNPS in de zorg komt daardoor op -11% ( % Promoters Р% Detractors)

We zien de eNPS in de zorg de afgelopen jaren sterk toenemen:

Bekijk trend

“Als een andere organisatie mij een baan aanbiedt met dezelfde voorwaarden en zekerheid, dan kies ik toch voor mijn organisatie”

Ook de loyaliteit in de zorg stijgt:

Bekijk trend

“Ik heb in het afgelopen jaar gesolliciteerd naar een baan bij een andere organisatie”

“Ik ben van plan om in het komende jaar te solliciteren naar een baan bij een andere organisatie”

Bekijk trend

Werkdruk

De werkdruk binnen de zorg is schrikbarend hoog. 41% geeft aan dat de werkdruk te hoog is, binnen werkend Nederland is dit percentage een stuk lager. Alarmerend is dat slechts 20% aangeeft het werk op deze manier te kunnen blijven uitvoeren tot aan het pensioen.

41% van de medewerkers in de zorg geeft aan dat de werkdruk te hoog is

Sinds 2015 is het percentage medewerkers in de zorg, dat aangeeft dat de werkdruk te hoog is, gestegen.

Vooral medewerkers tussen de 50 en 60 jaar geven aan de werkdruk in 2017 is gestegen

Inzetbaarheid

% = “Absoluut”

Mentale Inzetbaarheid

18%

van de medewerkers in de zorg voelt zich leeg aan het einde van de dag

Dit percentage is dit jaar toegenomen:

Fysieke Inzetbaarheid

41%

van de medewerkers in de zorg vind het belangrijk om gezond en fit te blijven voor het werk

We zien dit percentage ieder jaar afnemen:

Langdurige Inzetbaarheid

20%

van de medewerkers verwacht op deze manier tot aan zijn/haar pensioen door te kunnen werken

Dit percentage is de laatste jaren sterk gedaald:

Bekijk trend
Bekijk trend
Bekijk trend

Voor medewerkers in de verpleging en thuiszorg vinden is het het meest belangrijk om gezond en fit te blijven. In de kinderopvang voelen de meeste medewerkers zich leeg aan het einde van de dag.

Inzetbaarheid per sector

BewarenBewaren