Onderwijsgevend vs. Onderwijsondersteunend 2017-10-11T10:22:59+00:00

ONDERWIJS

Grote verschillen tussen onderwijsgevend en ondersteunend personeel

De gemiddelde tevredenheid binnen het onderwijs is, net als de rest in Nederland, dalende. Het verschil echter tussen onderwijsgevend en ondersteunend personeel is echter schrikbarend groot! Hoe kan het dat tevredenheid van de docent zó veel lager is?

gemiddelde binnen de sector onderwijs
Onderwijsgevend vs. -ondersteunend binnen de sector onderwijs

Tevredenheid

Het verschil in de tevredenheid van het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel is niet eerder zo groot geweest binnen het onderwijs

Onderwijsgevend

Onderwijsondersteunend

Medewerkerpotentieel

Het verschil in tevredenheid is ook zichtbaar in het ervaren medewerkerpotentieel, organisaties lijken het potentieel
bij het onderwijsondersteunend personeel meer te benutten.

Onderwijsgevend

Onderwijsondersteunend

Werkdruk

Onderwijsgevend

Het percentage medewerkers met een onderwijsgevende functie
die aangeven dat de werkdruk te hoog is

De werkdruk is…

We zien een groot percentage dat aangeeft dat de werkdruk is gestegen

Onderwijsondersteunend

Het percentage medewerkers met een onderwijsondersteunende functie die aangeven dat de werkdruk te hoog is

De werkdruk is…

Bij onderwijsondersteunend personeel is de werkdruk nagenoeg gelijk gebleven

Professionele Ontwikkeling