Onderwijs 2017-10-11T09:41:08+00:00

ONDERWIJS

Grote verschillen tussen onderwijsgevend en ondersteunend personeel

De gemiddelde tevredenheid binnen het onderwijs is, net als de rest in Nederland, dalende. Het verschil echter tussen onderwijsgevend en ondersteunend personeel is echter schrikbarend groot! Hoe kan het dat tevredenheid van de docent zó veel lager is?

gemiddelde binnen de sector onderwijs
Onderwijsgevend vs. -ondersteunend binnen de sector onderwijs

We zien een daling in de gemiddelde tevredenheid in
het onderwijs sinds 2016

Bekijk trend

Binnen het onderwijs slagen organisaties er in de afgelopen jaren niet in om meer medewerkerpotentieel te benutten.

Bekijk trend

Welke thema’s vinden medewerkers in het onderwijs het meest belangrijk
en hoe tevreden zijn zij hierover?

Top 10 Belangrijkste thema’s

Aanbevelen & Loyaliteit

Het enthousiasme over de werkgever binnen het onderwijs is in de afgelopen jaren toegenomen. Zou de medewerker ook blijven als hij een baan krijgt aangeboden met dezelfde voorwaarden en zekerheid? Of gaat de medewerker solliciteren naar een baan bij een andere organisatie?

“Ik zou mijn organisatie als werkgever aanbevelen”

De eNPS wordt berekend door het percentage Detractors af te trekken van het percentage Promoters en komt hierdoor op -3%.
Dit is een groot verschil met voorgaande jaren:

Bekijk trends

“Als een andere organisatie mij een baan aanbiedt met dezelfde voorwaarden en zekerheid, dan kies ik toch voor mijn organisatie”

Het percentage loyale medewerkers in het onderwijs is dit jaar toegenomen:

Bekijk trend

“Ik heb in het afgelopen jaar gesolliciteerd naar een baan bij een andere organisatie”

“Ik ben van plan om in het komende jaar te solliciteren naar een baan bij een andere organisatie”

Bekijk trends

Werkdruk

De werkdruk binnen het onderwijs is al jaren zeer hoog. Ondanks dat deze sinds 2015 ligt is gedaald is het niet gezond dat 43% een te hoge werkdruk ervaart. Daarnaast zijn er grote verschillen zichtbaar tussen jongere en oudere werknemers.

43% van de medewerkers in het onderwijs ervaart de werkdruk als te hoog.
Door ruim de helft van de medewerkers wordt de werkdruk als goed ervaren.

Sinds 2015 is het percentage medewerkers, dat aangeeft dat de werkdruk te hoog is, gedaald met 12%

We zien een stijging in de werkdruk naarmate medewerkers ouder worden

Op universiteiten is het percentage medewerkers, dat aangeeft dat de werkdruk te hoog is, het hoogst.

Duurzame Inzetbaarheid

De dalende tevredenheid samen met de te hoge werkdruk heeft negatieve gevolgen voor de duurzame inzetbaarheid.

MENTALE INZETBAARHEID

Dit percentage is sinds vorig jaar gestegen. Medewerkers op universiteiten geven aan hier weinig tot geen last van te hebben.

Bekijk trends

LANGDURIGE INZETBAARHEID

Dit percentage is de afgelopen jaren sterk gedaald. In het HBO verwachten te meeste medewerkers tot aan hun pensioen door te kunnen werken.

Bekijk trends

Professionele Ontwikkeling

% = “Absoluut”

In het HBO ontwikkelen medewerkers zich het beste

BEKIJK TRENDS