Installatie kantoor vs. uitvoerend 2017-10-11T13:02:02+00:00

INSTALLATIE

Dalende tevredenheid leidt tot een daling in de inzetbaarheid binnen de installatiebranche

Medewerkers binnen de installatiebranche zijn steeds minder tevreden. De werkende op kantoor werken dalen af tot een 6.8 en ervaren in steeds mindere mate dat er een werkomgeving is waar goed gepresteerd kan worden. Opvallend is dat het enthousiasme (de eNPS) wel stijgt, dit lijkt te komen omdat belangrijke aspecten in het werk als vrijheid, plezier, sfeer en hulp van collega’s als positief worden ervaren. Binnen het team van de medewerker is men dus opvallend positief! Voornamelijk op het gebied van aansturing (de leidinggevende en het management) is de tevredenheid een stuk lager.

Gemiddelde binnen de installatie branche
Kantoor vs. uitvoerend binnen de installatie branche

Tevredenheid

De gemiddelde tevredenheid van uitvoerende medewerkers in de installatie ligt aanzienlijk hoger dan van de medewerkers op kantoor

Kantoor

Uitvoerend

Medewerkerpotentieel

Met 9% verschil wordt het potentieel van uitvoerende medewerkers in de installatie meer benut dan van kantoormedewerkers.

Kantoor

Uitvoerend

Mentale Inzetbaarheid

Kantoor

Uitvoerend

Fysieke Inzetbaarheid

Voor uitvoerende medewerkers in de installatie is het duidelijk belangrijker om gezond en fit te blijven voor het werk dan voor de medewerkers op kantoor.

Kantoor

Uitvoerend

Langdurige Inzetbaarheid

We zien een groot verschil tussen de medewerkers op kantoor en uitvoerende medewerkers in de mate waarin zij verwachten tot aan het pensioen door te kunnen werken.

Kantoor

Uitvoerend