Installatie 2017-10-11T13:05:35+00:00

INSTALLATIE

Dalende tevredenheid leidt tot een daling in de inzetbaarheid binnen de installatiebranche

Medewerkers binnen de installatiebranche zijn steeds minder tevreden. De werkende op kantoor werken dalen af tot een 6.8 en ervaren in steeds mindere mate dat er een werkomgeving is waar goed gepresteerd kan worden. Opvallend is dat het enthousiasme (de eNPS) wel stijgt, dit lijkt te komen omdat belangrijke aspecten in het werk als vrijheid, plezier, sfeer en hulp van collega’s als positief worden ervaren. Binnen het team van de medewerker is men dus opvallend positief! Voornamelijk op het gebied van aansturing (de leidinggevende en het management) is de tevredenheid een stuk lager.

Gemiddelde binnen de installatie branche
Kantoor vs. uitvoerend binnen de installatie branche

De gemiddelde tevredenheid in de Installatie
is gedaald naar een 7.0 in 2017

Bekijk trend

Echter slagen organisaties in de installatie er dit jaar wel in
om meer medewerkerpotentieel te benutten

Bekijk trend

Welke thema’s vinden medewerkers in de bouw het meest belangrijk
en hoe tevreden zijn zij hierover?

Top 10 Belangrijkste thema’s

Aanbevelen & Loyaliteit

Het enthousiasme over de werkgever binnen de Installatie is in de afgelopen jaren toegenomen. Zou de medewerker ook blijven als hij een baan krijgt aangeboden met dezelfde voorwaarden en zekerheid? Of gaat de medewerker solliciteren naar een baan bij een andere organisatie?

22% van de medewerkers in de installatie sector beveelt de organisatie aan als werkgever (promoters).
27% doet dit niet (detractors), de eNPS in de installatie komt hierdoor op -5%

Deze eNPS is in vergelijking met voorgaande jaren sterk toegenomen:

Bekijk trend

27% van de medewerkers in de installatie sector zou loyaal blijven aan de huidige organisatie als een andere
organisatie hen een baan zou aanbieden met dezelfde voorwaarden en zekerheid.

Bekijk trend

“Ik heb in het afgelopen jaar gesolliciteerd naar een baan bij een andere organisatie”

“Ik ben van plan om in het komende jaar te solliciteren naar een baan bij een andere organisatie”

Bekijk trend

Inzetbaarheid

De daling in de gemiddelde tevredenheid binnen de installatie lijkt effect te hebben op de duurzame inzetbaarheid. Zowel de mentale als de fysieke inzetbaarheid zijn de afgelopen jaren gedaald.

Mentale Inzetbaarheid

13%

van de medewerkers in de installatie voelt zich leeg aan het einde van de dag

Dit percentage is wel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren

Fysieke Inzetbaarheid

39%

van de medewerkers in de installatie vind het belangrijk om gezond en fit te blijven voor het werk

Dit percentage is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar

Langdurige Inzetbaarheid

40%

van de medewerkers in de installatie verwacht op deze manier tot aan zijn/haar pensioen door te kunnen werken

Bekijk trend
Bekijk trend
Bekijk trend

Professionele Ontwikkeling

De professionele ontwikkeling is t.o.v. 2016 gestegen en is nu op niveau van 2015. Het lijkt erop dat organisaties binnen de installatie investeren in het kennisniveau van hun medewerkers zodat ze nu en in de toekomst hun werk kunnen blijven uitvoeren.

De professionele ontwikkeling in de installatie is sinds dit jaar weer aan het stijgen

Bekijk trend