Financiële Dienstverlening 2017-10-11T09:51:06+00:00

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

1 op de 3 medewerkers is van plan om te solliciteren!

1 op de 3 medewerkers binnen de financiële dienstverlening is van om te solliciteren of heeft het afgelopen jaar gesolliciteerd op een andere baan. Schokkend? JA! Echter is dit goed te begrijpen aangezien het werkplezier, de organisatie en de leidinggevende qua waardering niet goed scoren in de tijd. Ook kijkende naar de inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling zien we een daling en een lagere waardering in vergelijking met het gemiddelde van Nederland.

We zien een flinke daling in tevredenheid sinds 2015

Bekijk trend

Organisaties slagen er de afgelopen jaren in
om meer medewerkerpotentieel te benutten

Bekijk trend

Welke thema’s vinden medewerkers in de financiële dienstverlening het meest belangrijk
en hoe tevreden zijn zij hierover?

Top 10 Belangrijkste thema’s

Aanbevelen & Loyaliteit

Het enthousiasme over de werkgever binnen de financiële sector is in het afgelopen jaar toegenomen. Zou de medewerker ook blijven als hij een baan krijgt aangeboden met dezelfde voorwaarden en zekerheid? Of gaat de medewerker solliciteren naar een baan bij een andere organisatie?

16% van de medewerkers in de financiele dienstverlening zou de organisatie als werkgever aanbevelen (Promoters).
32% zou dit niet doen (Detractors). De eNPS komt hierdoor op -17% (% Promoters – % Detractors).

Deze eNPS verschilt sterk ten opzichte van voorgaande jaren:

Bekijk trend

“Als een andere organisatie mij een baan aanbiedt met dezelfde voorwaarden en zekerheid, dan kies ik toch voor mijn organisatie”

Bekijk trend

“Ik heb in het afgelopen jaar gesolliciteerd naar een baan bij een andere organisatie”

“Ik ben van plan om in het komende jaar te solliciteren naar een baan bij een andere organisatie”

We zien de behoefte om te solliciteren per jaar toenemen:

Bekijk trend

Professionele ontwikkeling 

Naast dat de tevredenheid dalende is binnen de financiële sector lijken medewerkers zich steeds minder professioneel te ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden om hun werk goed te blijven uitvoeren.

De mate waarin medewerkers in de financiële dienstverlening zichzelf kunnen ontwikkelen zien we per jaar afnemen

BEKIJK TREND